Make your own free website on Tripod.com

 

Tibetský teriér na Slovensku

S chovom tibetského teriéra (skupina IX. FCI - Spoločenské plemená, číslo štandardu 209, zem pôvodu Tibet, patronát Veľká Británia) sa na Slovensku začalo v roku 1987, chovateľská stanica TU-ANAJ, pani Tumovej z Pezinka. (Pozn. Prvý zapísaný import tibetských teriérov do Československa bol v roku 1973.) Bol to prvý vrh na Slovensku, avšak táto chovateľská stanica ďalej v chove nepokračovala. V roku 1989 vznikla moja chovateľská stanica BAMBABIBI, v roku 1990 bol prvý vrh v tejto stanici (druhý vrh TT na Slovensku). Moje dve sučky Alma Sadhana CS, Alba Javořinka CS a pes Daulagiri Ananda CS boli dovezené z Česka. Pochádzali z belgickej línie TIARA-SU. Táto línia výrazne ovplyvnila chov tibetských teriérov nielen na Slovensku, ale v 80. rokoch aj v Čechách.

Na svetovej výstave výstave v roku 1990 v Brne sa zúčastnilo spolu 60 tibetských teriérov a v silnej konkurencii sa zúčastnili aj jedince zo Slovenska - Alba Javořinka a Daulagiri Ananda. Obaja skončili na výbornom piatom mieste v triede otvorenej so známkou výborná.

Tým, že sa v roku 1989 otvorili hranice a na svetovej výstave v Brne bolo možné vidieť tibetských teriérov rôzneho typu, rôznych línií, bolo možné uvažovať nad rozšírením chovnej základne tohoto plemena na Slovensku.

V roku 1992 bola do chovateľskej stanice BAMBABIBI importovaná z ČR sučka nemecko-fínskeho pôvodu CCHAG-LA SÄMO BODJUL CS (neskôr Šampión SK, Klubový šamp., Klubová víťazka, CACIB, atď., momentálne pôsobiaca v SRN - jej syn TSCHAl-PA VON NAMA-SCHU je Interšampión, Šampión Nemecka, Švédska, Vice-Europa Sieger, jej vnuk TSCHAL-PA'S AMCHOU DAWA je Svetový víťaz mladých 2000).

Na jar roku 1993 bol do tejto chovateľskej stanice požičaný na pol roka pes z jednej najznámejších chovateľských staníc v SRN "von NAMA-SCHU", pani Anke Peine: BYANG-THANG JENGHIS-KHAN. Pricestoval priamo z Európskej výstavy, kde získal titul Európsky víťaz. (Dovtedy šampión viacerých krajín a chýbal mu jeden CACIB na udelenie titulu Interšampión, ukončil ho hneď po príchode zo Slovenska.)

V roku 1995 bola sučka CCHAG-LA SÄMO BODJUL krytá nemeckým psom dovezeným z Veľkej Británie KHADOS UNION JACK (Svetový víťaz mladých, Interšampión, Šampión SRN, Rakúska, Luxemburgu, Nizozemska, Dánska, atď). Ich potomstvo už získalo viacero titulov. Pes JIMMY BAMBABIBI 3 x CAC, Res.CAC, Res.CACIB, pes JERRY BAMBABIBI 3 x CAC, VTM, CACIB, BOB, fena JUDY BAMBABIBI pôsobí v SRN.

V roku 1994 bola do chovateľskej stanice BAMBABIBI dovezená sučka z Holandska SUNLAD'S RAGGEDY YSER MDOG, toho času Interšampión, Šampión Slovenska, Poľska, Klubový šampión, Klubový víťaz, 2 x BOB, 5.miesto na Svetovej výstave v roku 1996 vo Viedni.

V roku 1996 bola krytá psom Šamp. Fínska  SERBALCIERRO JABONCILLO, ktorého mala chovateľská stanica BAMBABIBI zapožičaného na jeden rok z Fínska. Odchovy chovateľskej stanice SERBALCIERRO boli importované aj do Veľkej Británie, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky na Cruftových výstavách. Na výstavách sa zúčastňujú z tohoto spojenia: KAJJI BAMBABIBI (pôsobí v Čechách) CAJC, Res.CACIB, Res.CAC, KERRY BAMBABIBI 3 x CAJC, Šampión mladých, CAC, CACIB, 4.miesto v triede mladých na MV vo Frankfurte v konkurencii deviatich psov (posudzovala p. Judith Robin-Smith z Veľkej Británie, chov.stanica WILLOWBRAE).

V roku 1998 bola pak krytá psom JERRY BAMBABIBI. Z tohoto spojenia zostala v domovskej chov.stanici veľmi nadejmá sučka LULU BAMBABIBI - Šampión mladých, CAJC, CAC.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku niekolko chovateľských staníc. Chovateľská stanica ERBOS manželov Iškyových, v ktorej pôsobil výborný krycí pes Šampión Slovenska a Klubový víťaz CCHEPAGME BODJUL CS. Najlepším odchovom je pes IAM-BAMBABIBI ERBOS, Interšampión, Šampión ČR, SK, PL, Klubový šamp., Klubový víťaz, Top TT '98,99, 21 x BOB.

Chovateľská stanica TERIN RANČ p. Navrátilovej, kde bol v roku 1993 importovaný pes z Maďarska PHUKTAL-G CSINGHO, chovateľská stanica TIBET CHAN (predchozí názov MODEN) p. Brezovej - fena DARA-AROON MODEN - šampión Slovenska, jej brat DRANANG MODEN - šampión Slovenska, Česka, Interšampión, chovateľská stanica FALIZE p. Fajerovej, chovateľská stanica HORNADA p. Longauerovej a pod.

V krajinách západnej Európy sa kladie veľký dôraz nielen na exteriér tibetských teriérov, ale aj na ich zdravie. Kontroluje sa dysplázia bedrových kĺbov a dedičná ochorenia očí - PRA a LL (v Česku povinné od roku 1996, dysplázia od roku 1990). Na Slovensku bohužiaľ zatiaľ nie je povinné, a tak iba zodpovední chovatelia dobrovoľne robí táto vyšetrenia. Po dvoch neúspešných exportoch, kedy CLAUDIA BAMBABIBI (CACIB, CAC) mala RTG 3/3 v SRN a ENJI BAMBABIBI (Rakúsko) RTG 2/2 som prestala chovať psov pochádzajúcich z línie TIARA-SU. Môj chov sa preorientoval, čo je vidieť na hore uvedených importoch a zahraničných krytiach. Moji tibetskí teriéri sú všetci pravidelne vyšetrovaní na očné choroby (bohužiaľ zatiaľ medzinárodne uznávaný certifikát o tomto vyšetrení je možné získať iba v Rakúsku, Nemecku, alebo v Česku v Pardubiciach u MVDr. Beránka). Samozrejmosťou je vyšetrení RTG mojich tibeťanov na uznávaných pracoviskách.

Tibetský teriér je stredne veľký pes, dlhosrstý, kvadratického formátu, živý, dobrej povahy, temperamentný, verný spoločník, ostražitý, odvážny, zdržanlivý k neznámym ľudom, nesmierne milujúci deti. Asi kvôli týmto vlastnostiam jeho obľuba v krajinách západnej Európy neustále rastie. Na svetovej výstave v Miláne 2000 bol tibetský teriér s počtom 100 prihlásených tretím najpočetnejším plemeňom v IX.skupine FCI.

Na Slovensku bolo od začiatku chovu do teraz zapísaných okolo 400 štěniat tibetských teriérov. Bohužiaľ, len veľmi málo ich ostalo na Slovensku. Možno dúfať, že si toto plemeno nájde svojich obdivovateľov, ktorí sa budú prezentovať nielen na našich a zahraničných výstavách, ale budú aj pokračovať vo veľmi dobre sa rozvíjajúcom chove.

Back